Trafikolycka

2017-10-01 14:09:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Kollission mellan bil och cyklist

Olyckan inträffat vid korsningen Södra Sotenäsvägen-Ugglumsleden. Oklart skadeläge.

Uppdatering kl 14.53
Cyklisten körd i ambulans till Sahlgrenska. Okända skador. Trafikolycka utan misstanke om brott

Se händelsen på polisen.se