Sjösexans Marina Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Sjösexans Marina Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Sotenäs som är den kommunen där Sjösexans Marina Aktiebolag finns. I Sotenäs så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sjösexans Marina Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Sjösexans Marina Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Sjösexans Marina Aktiebolag har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Sjösexans Marina Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Lugnetv. 3, 452 96, Strömstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0526-25127.

Sotenäs arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Sjösexans Marina Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Sjösexans Marina Aktiebolag har idag 556441-1220 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Sjösexans Marina Aktiebolag

Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av fastigheter samt bedriva handel och utföra service på båtar och därmed förenlig verksamhet.

I Sjösexans Marina Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wilholm, Karl Lennart William som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilholm, Eva Anita som är född 1943 och har titeln Suppleant, Samuelsson, Dick Morgan som är född 1952 och har titeln Revisor, Ekblad & Samuelsson Revision AB som är född och har titeln Revisor, .