Domstein Sverige AB

Västra Götalands län

Information

Domstein Sverige AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Sotenäs som är den kommunen där Domstein Sverige AB finns. I Sotenäs så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Domstein Sverige AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Domstein Sverige AB har haft sedan 2002-12-12. Domstein Sverige AB har funnits sedan och 2003-01-13 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Domstein Sverige AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Guleskär 2, 456 31, Kungshamn men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0523-70800.

Sotenäs arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Domstein Sverige AB Privat, ej börsnoterat.

Domstein Sverige AB har idag 556430-0985 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Domstein Sverige AB

Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, bedriva handel med fryst och konserverad fisk och skaldjur, förädling av livsmedel samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Domstein Sverige AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bertilsson, Ulf Sture som är född 1952 och har titeln Extern VD, Domstein, Rolf Steinar som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Bruhn, Ulla Lis Valentiner som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Elliott, Keith Ralph som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Karlberg, Eva Synnöve som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Persson, Märtha Lena som är född 1974 och har titeln SuppleantRytterstig, Ewa Yvonne som är född 1953 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Warén, Hans Fredrik som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor.