Hallberg-Rassy Marinplast Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

I Sotenäs finns det ett Aktiebolag som heter Hallberg-Rassy Marinplast Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Hallberg-Rassy Marinplast Aktiebolag i Västra Götalands län. Sotenäs är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Hallberg-Rassy Marinplast Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Västra Götalands län.

Sedan 1975-01-07 så har Hallberg-Rassy Marinplast Aktiebolag varit registrerat och sedan 1975-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Hallberg-Rassy Marinplast Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Sotenäs.

Vill man komma i kontakt med Hallberg-Rassy Marinplast Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Klippsjöv. 2, 456 34, Kungshamn. Vi ni istället prata med Hallberg-Rassy Marinplast Aktiebolag så kan ni göra det på 0523-32400.

Bolaget skall idka tillverkning av och handel med plastbåtar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Arvidsson, Per-Erik som är född 1948 och har titeln Extern VD, Petersson, Göran Krister som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hugosson, Bert Andreas som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Rassy, Christoph Johann August som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Rassy, Johan Magnus som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Vilhelmsson, Åke Gunnar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantGustavsson, Leif Mikael som är född 1970 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Götenfelt, Nils Magnus som är född 1963 och har titeln Revisor, Holländer, Philippa Louisa som är född 1964 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Petersson, Göran Krister -Rassy, Christoph Johann August -Rassy, Johan Magnus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Hallberg-Rassy Marinplast Aktiebolag har 556188-8198 som sitt organisationsnummer.